Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Bông Bảo Ôn
Email: quan_hnp@bongcachnhiet.com
Số di động: 0977470539
Số cố định: 0822473769
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng: Kinh Doanh
Công việc:
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;